Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL YAZILAR


 • Enflasyon Muhasebesine Özet Bir Bakış


  (19.04.2024)
  Enflasyon muhasebesi, bir şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Ek Vergi İptal Talebi Reddedildi


  (19.04.2024)
  Anayasa Mahkemesi Ek Vergi kararını açıkladı. Ek Vergi düzenlemesi Anayasaya uygun bulundu ve Anayasaya aykırılık iddiası......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • İstirahat Eksik Gün Nedeni İse Bu Cezalar Neden Uygulanır?


  (19.04.2024)
  Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetimde raporlu olan çalışanlarımızın 2 günlük ücretini ödemedik diye SGK......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • SGK Prim Ödemesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur?


  (19.04.2024)
  Sosyal güvenlik sistemimizin temel finansman kaynağını sigorta primleri oluşturmaktadır. Sistemin sürdürebilirliği......
  ayrıntılar için tıklayınız »